УХТ е избран за лидер в новоизградена мрежа от Националната пътна карта за научна инфраструктура