УХТ-ПЛОВДИВ С НОВ ПРОЕКТ ЗА 250 000 ЕВРО ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+