ЦРСББ представя проекта „Изследване на мотивацията на персонала за кариерно развитие в регионален клъстер за растениевъдство“