Три университета и две асоциации подписват меморандум с Фонда на фондовете в УХТ