Три пловдивски университета създават консорциум PlovdivWineUni