Три пъти по-висок интерес към екообразованието в България за учебната 2023-2024 година