Теодосий Спасов стана Doctor Honoris Causa на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър"