Тек Експъртс стартира съвместна обучителна програма с Университета по библиотекознание и информационни технологии