Търсят се училищни проекти за подобряване мотивацията и уменията за учене на учениците