Търсят се 100 000 души, които вярват в българското образование