Свръхпроводници на „Росатом“ успешно преминаха изпитанията за Бъдещия кръгов колайдер