Световноизвестен квантов физик с лекция в Медицински университет - Пловдив