Световно известен учен с лекция пред магистри от специалност „Технологията на виното и пивото“ в УХТ