Сугестопедия - подходяща за всяка възраст при изучаване на чужд език