Студентският съвет на ВСУ „Черноризец Храбър“ отбеляза 25 години от учредяването си