Студентският отбор "Black Window" на ВСУ "Черноризец Храбър" е в ТОП 3 на престижната Академия за иновации 2023