Студентски научен форум „Държавност и дипломация – 140 години по-късно“