Студентка на ВСУ „Черноризец Храбър“ е избрана за законодателен сътрудник на Народното събрание