Студентите на ВСУ „Черноризец Храбър“ поставят отличен 5,62 на качеството на учебния процес в университета