Студентите на ВСУ „Черноризец Храбър“ поставиха „Отличен“ на своя университет