Студенти от катедра „Национална сигурност“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ проведоха учебен стаж в АЕЦ Козлодуй