Студенти от Педагогическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” споделят плюсовете и минусите на онлайн обучението