Студенти от МУ-Пловдив се обучават в предприемачество