Студенти и експерти коментираха проблемите на регионалното развитие и кръговата икономика във ВСУ „Черноризец Храбър“