Студенти и дипломанти от специалност „Архитектура“ участват с проекти в Международния архитектурен конкурс за идеен проект на новата сграда на Карин дом