Становище на МГУ във връзка с обединяването на университети