Според проект, в който УХТ изпълнява водеща роля: Учени от 7 организации създават иновативни здравословни храни