Специалност „Технология на виното и пивото“ в УХТ на 75 години