София Тех Парк и Европейската лига за икономическо сътрудничество в консорциум „PlovdivWineUni“