Smart Business Soft проведе лекция и обучение по ERP системи в Технически Университет