Семинар „Кога и защо изключваме родителите, докато помагаме на техните деца?“