Schneider Electric подписва споразумения за сътрудничество с три висши учебни заведения в България