Със смела заявка за бъдещи успехи стартира академичната 2020/2021 година във ВУЗФ