СТУДЕНТСКИЯТ НАУЧЕН ФОРУМ "СВЕТЪТ МЕЖДУ ВОЙНАТА И МИРА" започва във "всу черноризец Храбър"