С огромно вълнение проф. Асен Конарев прие удостояването си с „Доктор хонорис кауза на УХТ“