С новия си формат „Софийски семестър“, АУБ посреща нарасналия брой студенти и „пренася“ общността и в столицата