Росатом и EDF обединяват усилия за демонстриране на рециклиране на отработено МОКС-гориво