Рециклирането е основна тема в българските училища, но липсва култура за разделно събиране на отпадъци