Ректорът на ВУЗФ към випуск 2020: Има 2 грешки, които може да направите по пътя към истината – да не започнете да я търсите и да не стигнете до края