Ректорът на ВСУ „Черноризец Храбър“ взе участие в Първия международен форум на ректорите