Ранният прием във ВУЗФ започва през януари и ще продължи до края на февруари