Публична лекция на тема „Свят и свобода: Трансцендентална философия и модална онтология“ и представяне на едноименната книга от Боян Манчев