Проведе се първата официална работна среща между представители на Google и българските университети.