Проф. д.ик.н. Анна Недялкова е почетен професор на Централноазиатския иновационен университет в Казахстан