Проф. д-р Георги Близнашки защитава научна степен „доктор на науките“ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“