Проект Indistractable - иновативен подход за подобряване на образователната среда