Проблемите на регионалното развитие и кръговата икономика ще обсъждат студенти и експерти на научен форум