"Прилепите: ужас и разум" - премиера и дискусия за науката и културата