Приключи вторият етап на академия „Иновация в действие“, предстои конкурсната част