Приетите в специалност „Топлотехника“ в УХТ без такси за целия курс на обучение